Zimske Olimpijske igre Peking 2022

Dana 4. veljače 2022. Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE PEKING 2022

Marka sa nominalom slovne oznake „B“ (sa cijenom od 8,60 Kn) tiskana je u višebojnom ofsetu u malom arku sa 9 maraka i ukrasnim poljem, zupčana češljasto 14 u nakladi od 50 000 primjeraka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana.