ZAJEDNIČKO IZDANJE HRVATSKA – ŠVICARSKA: JEZERO CAUMA, JEZERO VISOVAC

Dana 05. svibnja 2022. Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

ZAJEDNIČKO IZDANJE HRVATSKA – ŠVICARSKA: JEZERO CAUMA, JEZERO VISOVAC

Marke (2) sa nominalom slovne oznake „A“ (sa cijenom od 2 x 3,30 Kn) tiskane su u višebojnom ofsetu u malim arcima od 9 maraka (3×3), zupčane češljasto 14 u nakladi od 70 000 serija. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dan.

Visovac arak PRIPREMA copy
Lag la Cauma
FDC – koverta prvog dana
prigodni poštanski žig prvog dana