ZA MIR U UKRAJINI

Dana 12. travnja Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

ZA MIR U UKRAJINI

Marka sa nominalom slovne oznake „B“ (sa cijenom od 8,60 Kn) tiskana je u višebojnom ofsetu u malom arku od 8 maraka (2×4) i zupčana češljasto 14 u nakladi od 30 000 primjeraka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana.