USKRS 2022

Dana 30. ožujka Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

USKRS 2022.

Marka sa nominalom slovne oznake „A“ (sa cijenom od 3,30 Kn) tiskana je u višebojnom ofsetu u malom arku od 10 maraka (5×2) i zupčana češljasto 14 u nakladi od 30 000 primjeraka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana.

mali arak