Svjetska jednovitrinska izložba CAPEX 22

Hrvatski filatelisti participirali su na svjetskoj izložbi u Kanadi, u Torontu od 9.-12. svibnja 2022. godine. Izlagali su: Matej Glavić, Davor Grobenski, Hrvatski savez filatelista, Hrvatsko filatelističko društvo Zadar, Aleš Marinšek, Damir Novaković, Berislav Pervan i Željko Redjep. Informacije o izložbi mogu se vidjeti na:

CAPEX 22 – International One Frame Stamp Championship Exhibition

lista svih izložaka može se vidjeti na Exhibits List – CAPEX 22

lista izložaka literature može se vidjeti na Literature – CAPEX 22

Hrvatska je učestvovala sa pet izložaka i 4 naslova literature.

pogled na hrvatske izloške – Glavić, Novaković, Redjep
“knjižničar izložbe” uz hrvatske naslove
Željko RedžepSamostan Trapista, Banja Luka 1878-1918 82 boda
Damir Novaković The use of first Yugoslav Definitive Issue (1945)78 bodova
Davor GrobenskiGeodetski instrumenti77 bodova
Matej GlavićNovska – putujuća pošta73 boda
Slavoljub Katančević New Zealand Government Life Insurance69 bodova
HSFHrvatski filatelistpozlaćena medalja
HFD ZadarZadarski filatelistpozlaćena medalja
Marka NovaActa Philatelica Nova 2021pozlaćena medalja
Aleš MarinšekLocal Issues of Independent State of Croatiapozlaćena medalja
izložak Mateja Glavića
izložak Damira Novakovića
izložak Željka Redjepa
Sudačka ekipa pred izloškom Davora Grobenskog
Hrvatske publikacije
izložak Slavoljuba Katančevića
medalja izložbe