Registar izložaka

Cijenjeni izlagači,

Već dugo vremena postoji potreba da napravimo svojevrsnu inventuru i arhivu izložaka i izlaganja u našem savezu (državi). Natjecateljske filatelističke izložbe i izlaganja odvijaju se po određenim pravilima, podijeljene su u rangove, te za izložbe viših rangova treba posjedovati kvalifikaciju sa nižih razina. Izlaganje na međunarodnim izložbama moguće je isključivo kroz nacionalni savez.

Mi smo zadnjih dekada koristili privilegiju male zemlje, pa je dosta hrvatskih izložaka uspjelo dospjeti na međunarodne izložbe bez prethodnih kvalifikacija na domaćim, nacionalnim izložbama, a to je ponekad, na žalost rezultiralo lošim ocjenama i to nam se ne bi trebalo događati u budućnosti.

Svrha ovog registra je, između ostaloga, da to pokušamo popraviti. Kada budemo imali čistu situaciju što kao Savez „posjedujemo“ u tom izlagačkom fondu, nadam se da će te informacije biti i korisne i pomoći pri napredovanju naših izlagača. Registar će, osim samim izlagačima, pomoći organizatorima izložbi, kao i nacionalnim povjerenicima (commisionarima), a biti će stimulativni i ostalim filatelistima; potencijalnim izlagačima. Nadam se, da edukativnu svrhu ne moram niti spominjati.

U ovaj registar će se upisati svi izlošci čiji vlasnici to žele. Svi izlošci koji su predstavljali Hrvatsku i hrvatsku filateliju. Znači mogu se prijaviti i izlošci koji više ne postoje (koji su rasformirani, prodani ili slično), a za koje postoje valjani dokazi o njihovoj egzistenciji i uspješnosti, izlošci vlasnika koji trenutno nisu članovi u Hrvatskom savezu filatelista, izlošci koji su izlagani u vremenu Hrvatskog filatelističkog saveza. Svrha je objediniti sve te podatke na jednom mjestu da te informacije ostavimo budućim naraštajima.

Slijede upute za ispunjavanje prijave za registar. Za sada ne postoji nekakav posebni formular za prijavu. Molim da prijavu prema uputama ispunite na čistom papiru ili u mail-u, a UO HSF-a će se pobrinuti da se to unese u bazu. U svakom slučaju biti ćete kontaktirati u slučaju mogućih nejasnoća, ali i zbog potvrde obrađenih podataka. Registar će u najprihvatljivijem estetskom obliku bit objavljen na mrežnima stranicama Hrvatskog saveza filatelista. Opcionalno, po želji izlagača, ukoliko tehničke mogućnosti to budu dozvoljavale, pri objavi registra na web-u moći će se prezentirati opis, uvodni list, pojedini objekti iz izloška, koncept itd.

Upute i podaci potrebni za ispunjavanje registra:

 1. IME I PREZIME IZLAGAČA

(Izlagač je i vlasnik izloška)

 1. KONTAKT IZLAGAČA

(Osim poštanske adrese, molim navesti i e-mail adresu / telefon)

 1. NASLOV IZLOŠKA
 1. na Hrvatskom jeziku obavezno
 2. opcionalno i na engleskom jeziku (za međunarodna izlaganja obavezno).

U FIP pravilima još uvijek stoji mogućnost izlaganje na jednom od službenih jezika FIP-a, ali moj je savjet da se koristi engleski jezik, jer se pokazalo da je to puno prihvatljivije i onda su izlošci uglavnom puno bolje ocijenjeni. Nadalje, važno je znati; nitko Vam ne zabranjuje nadogradnju, poboljšanje i modificiranje izloška kao i promjenu njegova naslova i Vi na to imate pravo, ali promjena naslova će biti evidentirana u ovom registru, tako da ne postoji bojazan za „nekakav mogući problem“ gubitka stečenih kvalifikacija (prava). 

 1. IZLAGAČKI RAZRED (KLASA)

Prema pravilima pojedinih izložbi razredi se dodatno raščlanjuju u podrazrede; to je u ovom registru nevažno i to zanemarite.

 1. BROJ VITRINA

Navedite i broj listova u vitrini (npr. 5/80 ili 5/60 ili 1/16). „Službena“ veličina vitrine je 100 x 120 cm kapaciteta 16 A4 (ili proširenih A4) listova, što jedan regularni izložak definira sa 80 listova. Vrlo često (poglavito u Europi) organizatori posjeduju vitrine veličine 100 x 100 cm u koje se može smjestiti 60 listova pa prema tome i definiraju pravila (po FIP pravilima bazni izložak u takvim vitrinama ima 84 lista / 7 vitrina).

 1. FIP BROJ

(ako ste izlagali na FIP i ukoliko taj broj imate / znate).

 1. GODINA FORMIRANJA IZLOŠKA

To je godina prvog izlaganja (navedite naziv i mjesto izložbe).

 1. UČEŠĆE NA IZLOŽBAMA I POSTIGNUTI REZULTATI

Tu je potrebno navesti izložbe na kojima ste izlagali (rang izložbe) i rezultate koje ste postigli (medalja i broj bodova). Ukoliko ste izlagali na više izložbi možete ih (ali ne morate) navesti sve bez obzira na njihov broj (količinu). Ukoliko ne znate rang izložbe; ne brinite, za to će se pobrinuti registar. Buduća izlaganja će se automatski unositi u ovaj registar bez iznimke.

 1. NAPOMENE

Pod ovom rubrikom možete upisati sve ostale napomene i podatke za koje smatrate da su propušteni, a koje su korisne za Vaš izlagački put.

Naravno biti ćemo zahvalni i da date svoje primjedbe i prijedloge, da ukažete na propušteno. Svaki savjet je dobro došao.

Zahvalan, u ime UO HSF-a

Julije Maras

(predsjednik)

Preuzmite registar izložaka