PUMED – ANTIČKI GRADOVI MEDITERANA: PULA – POLA

Dana 11. srpnja 2022. Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

PUMED – ANTIČKI GRADOVI MEDITERANA: PULA – POLA

Marka sa nominalom 12,30 Kn tiskana je u višebojnom ofsetu u arku od 16 maraka (4×4) i zupčana češljasto 14 u nakladi od 30 000 primjeraka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana