HRVATSKI ZAŠTIĆENI POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI

Dana 14. travnja 2022. Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

HRVATSKI ZAŠTIĆENI POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI – PAŠKI SIR, SLAVONSKI MED, VARAŽDINSKI KLIPIĆ

Marke (3) sa nominalom slovne oznake „A“ (sa cijenom od 3 x 3,30 Kn) tiskane su u višebojnom ofsetu u malim arcima od 9 maraka (3×3), zupčane češljasto 14 u nakladi od 30 000 serija. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dan.

Paški sir
Slavonski med
Varaždinski klipić
FDC – koverta prvog dana
prigodni poštanski žig