HRVATSKI TURIZAM – ĐAKOVO

Dana 2. lipnja 2022. Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

HRVATSKI TURIZAM – ĐAKOVO

Marke (2) sa nominalom slovne oznake „A“ (sa cijenom od 2 x 3,30 Kn) tiskane su u višebojnom ofsetu u malim arcima od 10 maraka (2×5)(5X2), zupčane češljasto 14 u nakladi od 30 000 serija. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana