HRVATSKA FLORA – RUŽE

Dana 21. ožujka 2022. Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

HRVATSKA FLORA – RUŽE

Marke (3) sa nominalom slovne oznake „A“ (sa cijenom od 3 x 3,30 Kn) tiskane su u višebojnom ofsetu u arcima od 20 maraka (5×4) i karnetima (5×2), zupčane češljasto 14 u nakladi od 40 000 serija (od toga 30 000 u arcima, a 10 000 serija u 1000 karneta). Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana i 3 maksimum karte.

Bistrica
Kristov jubilej
Slavoljub Penkala
Bistrica (karnet)
Kristov jubilej (karnet)
Slavoljub Penkala (karnet)
FDC – koverta prvog dana
prigodni poštanski žig (prvi dan)