Filatelistički klub Zagreb, Zagreb

Filatelistički klub Zagreb utemeljen je 10. listopada 1935. godine.

Toga dana gospoda Vukajlović St. Dragutin, Pečenka Mirko, Potočnik Viktor, Lachmann Günther, Zwerger Ervin, Mavrin Slavko, Leskovar Franjo, Ercegović Velimir, Davidović Nikola i Čifćija Vido sastali su se u Zagrebu, u posebnim prostorijama gostione Triglav u Mesničkoj ulici broj 6. Sastanak je otvorio Dragutin St. Vukajlović, te je u kratkim crtama objasnio svrhu osnutka Filatelističkog Kluba i prezentirao program rada na polju filatelije. Imenovana je redakcija koja će izraditi klupska pravila, kao i tročlani odbor koji će obavljati klupske poslove do Konstituirajuće lavne skupštine koja će se sazvati nakon potvrde pravila po vlastima (treba naglasiti da su ondašnji zakoni drugačije regulirali osnivanje udruge građana, te se osnivačka skupština mogla održati tek po odobrenju mjerodavnih).

Izabrani tročlani odbor; Vukajlović St. Dragutin, Pečenka Mirko i Zwerger Ervin uz pomoć ostalih osnivača napisali su klupska pravila, te je 26. studenog 1935. godine Upravi Policije u Zagrebu podnijeta molba za dozvolu osnutka filatelističkog kluba.

3. prosinca iste godine Odsjek opće policije, Uprave policije u Zagrebu ne nalazi “protiv navedenih osnivača kako u moralnom, tako i u političkom pogledu kod ove Uprave ništa otegotno” a i “Pravila su u skladu sa postojećim zakonskim propisima” te predlaže Kraljevskoj banskoj upravi Savske banovine da molbu za dozvolu osnutka odobri.

Kraljevska Banska Uprava Savske Banovine, Upravno odjeljenje, po naredbi Bana, rješenjem Pov-II-br:5770-35 od 21. prosinca 1935. godine odobrava pravila Kluba. Klub od 1935 godine djeluje pod imenom Filatelistički Klub u Zagrebu.

Obnoviteljska skupština Kluba održana je 20. travnja 2012. godine.

Na istome mjestu kao i 1935. godine, u Zagrebu u Mesničkoj ulici broj 6, u posebnoj prostoriji restorana Stari Fijaker (na mjestu nekadašnje gostione Triglav), sastali su se Cigić Tihomir, Čipčić Ivo, Glujić Dragutin, Grobenski Davor, Librić Željka, Librić Ivan, Maras Julije, Marjanović Gonski Mimi, Suknaić Ante, Šehtel Ranko i Tkalec Goran.