EUROPA – MITOVI I LEGENDE

Dana 09. svibnja 2022. Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

EUROPA – MITOVI I LEGENDE

Marke (2) sa nominalom slovne oznake „B“ (sa cijenom od 2 x 8,60 Kn) tiskane su u višebojnom ofsetu u malim arcima sa 8 parova maraka (4×4), zupčane češljasto 14 u nakladi od 50 000 serija. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dan.

mali arak
FDC – koverta prvog dana
prigodni žig