Dječji svijet – kućni ljubimci

Dana 21. veljače 2022. Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

DJEČJI SVIJET – KUĆNI LJUBIMCI

Marke (4) sa nominalom slovne oznake „A“ (sa cijenom od 4 x 3,30 Kn) tiskane su u višebojnom ofsetu u zajedničkom arčiću sa 2 serije (2×4) i zupčane češljasto 14 u nakladi od 30 000 serija. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana.