BIRDPEX – ZAŠTIĆENE VRSTE PTICA

Dana 27. srpnja 2022. Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

BIRDPEX – ZAŠTIĆENE VRSTE PTICA

Marke (4) sa nominalom slovne oznake „A“ (sa cijenom od 4 x 3,30 Kn) tiskane su u višebojnom ofsetu u zajedničkom arku sa 4 serije (4×4) i zupčane češljasto 14 u nakladi od 30 000 serija. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana.