750 GODINA PRVOG SPOMENA KOPRIVNICE

Dana 18. siječnja 2022. Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

750 GODINA PRVOG SPOMENA KOPRIVNICE

Marka sa nominalom slovne oznake „A“ (sa cijenom od 3,30 Kn) tiskana je u višebojnom ofsetu u arku od 12 maraka (3×4) i zupčana češljasto 14 u nakladi od 30 000 primjeraka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana