600. obljetnica Metković

Dana 17. siječnja 2022. Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

600. OBLJETNICA METKOVIĆA

Marka sa nominalom slovne oznake „A“ (sa cijenom od 3,30 Kn) tiskana je u višebojnom ofsetu u arku od 20 maraka (4×5) i zupčana češljasto 14 u nakladi od 30 000 primjeraka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana.