30. OBLJETNICA MEĐUNARODNOG PRIZNANJA REPUBLIKE HRVATSKE

Dana 14. siječnja 2022. Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

30. OBLJETNICA MEĐUNARODNOG PRIZNANJA REPUBLIKE HRVATSKE

Marka sa nominalom slovne oznake „A“ (sa cijenom od 3,30 Kn) tiskana je u višebojnom ofsetu u „Hrvatskom arku“ sa 25 maraka i 5 ukrasnih polja (5×6), zupčana češljasto 14 u nakladi od 100 000 primjeraka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana