180. obljetnica Matice Hrvatske

Dana 24. ožujka 2022. Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

180. OBLJETNICA MATICE HRVATSKE

Marka sa nominalom slovne oznake „A“ (sa cijenom od 3,30 Kn) tiskana je u višebojnom ofsetu u arku od 20 maraka (5×4) i zupčana češljasto 14 u nakladi od 30 000 primjeraka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana.