100. OBLJETNICA ROĐENJA PRVOG PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE DR. FRANJE TUĐMANA

Dana 12. svibnja 2022. Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet prigodno izdanje poštanskih maraka:

100. OBLJETNICA ROĐENJA PRVOG PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE DR. FRANJE TUĐMANA

Marke i blok sa nominalom slovne oznake „A“ (sa cijenom od 2 x 3,30 Kn) tiskane su u višebojnom ofsetu (marka u „Hrvatskom arku“ od 25 maraka i 5 ukrasnih polja), češljasto zupčanje 14 u nakladi od 125 000 maraka i 30 000 blokova. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dan. FDC sa blokom proizvela je Hrvatska pošta, a u prodaji je 1000 komada „praznih“ koverata koje su se mogle žigosati na šalteru filatelije u poštanskom uredu 10000 Zagreb u Branimirovoj ulici.