100 GODINA MIROVINSKOG OSIGURANJA

Dana 22. travnja Hrvatska pošta izdala je i pustila u promet komercijalno izdanje poštanskih maraka:

100 GODINA MIROVINSKOG OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Marka sa nominalom slovne oznake „A“ (sa cijenom od 3,30 Kn) tiskana je u višebojnom ofsetu u malom arku od 10 maraka i 10 privjesaka (4×5) i zupčana češljasto 14 u nakladi od 30 000 primjeraka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana.