Ispis

 

H

HAWID - idealan za očuvanje poštanskih maraka. Hawid je osmislio Hans Widmaier 1945. u Berlinu. Bio je strastveni sakupljač filatelističkih maraka koji je tražio način kako očuvati svoju kolekciju. Hans Widmaier je radio u Siemensu i bio je upoznat s polistirenskom folijom. Ona se inače koristila za zaštitu (mornarskih) kablova. Napravio je pokus - marke je zaštitio tom folijom te ih zakopao u zemlju. Marke su preživjele pokus i nakon nekog vremena ostale potpuno neoštećene. Hans Widmaier je riješio problem očuvanja svoje kolekcije, ali je i pomogao brojnim filatelistima diljem svijeta.

HRVATSKA FILATELIJA - kvartalno glasilo Hrvatskoh filatelističkog saveza koje izlazi od 1941. godine.

I

IZLOŽBENI LISTOVI - služe za izlaganje poštanskih maraka na filatelističkim izložbama.

K

KAMENOTISAK - crtež se prenosi na posebni kamen kojim se tiskaju poštanske marke. Kod ovog načina marka je savršeno glatka s obje strane.

KARNETI - mali sveščić koji se sastoji od jednog ili više listova maraka uvezanih tvrdim koricama naziva se karnetom. Karneti se tiskaju već duže od pola stoljeća i u njima mogu biti redovne ili prigodne marke. Osnovna zamisao pri tiskanju karneta je bila mogućnost lakšeg prenošenja poštanskih maraka u džepu košulje ili sakoa, ali u današnje vrijeme karneti su nadišli svoju prvu namjenu. Prigodnim oslikavanjem njihovih korica dobivaju se izuzetno zanimljiva izdanja koja imaju posebno velik turistički značaj. U izdavanju karneta posebno se ističe Finska koja svake godine izdaje po nekoliko prigodnih karneta.

KATALOZI POŠTANSKIH MARAKA - katalozi su osnovni oblik literature koji treba posjedovati svaki imalo ozbiljniji filatelist. Katalozi poštanskih maraka mogu biti teritorijalno i tematski usmjereni. Danas veliki broj zemalja izdaje svoje nacionalne kataloge dok su popularniji katalozi koji u sebi sadrže marke svih zemalja pojedinog kontinenta. Neki od poznatijih kataloga su ''Michel'', ''Zumstein'', ''Yvert et Tellier'', ''Scott'', ''Gibbons'' i drugi. Marke u katalozima su prikazane u crno-bijelom obliku ili u boji. Ono što je najvažnije kod svih kataloga je sistematizacija poštanskih maraka. Uz svaku marku nalazi se jedinstveni kataloški broj, godina izdavanja, značaj izdanja, vrsta zupčanja, papira i tiska, ime autora, boje na markama, naklada, nominalna vrijednost i drugo.

KNJIGOTISAK - kliše je izbočen i primljenu boju pritiskom prenosi na papir. Kod ovog načina tiska (naročito kod neupotrebljenih maraka) vide se konture pojedinih jačih linija slike marke i njenih natpisa.

KOVERTA PRVOG DANA - pismo sa naljepljenim markama koje su žigosane žigom datuma izdanja naziva se "Koverta prvog dana" ("First Day Cover" ili skraćeno "FDC"). Ovakve koverte često se žigošaju žigom koji nosi i oznaku "Prvi dan" (ova oznaka odtiskana je na koverti ili obilježena ručnim žigom) čime se ističe karakter ovakvih koverata.

KREDASTI PAPIR - naziva se onaj čija površina odaje naročiti sjaj i glatkoću. Ovaj papir nije zahvalan jer se marke pri najmanjem savijanju prelome, a pri pranju boje se razliju i iskvare marke. Kredasti papir je prevučen tankim slojem rastopIjene krede i lako se raspoznaje po sjaju na prednjoj strani.

KVALITETA - marke prve kvalitete ili druge, većinom je izraz kojim se opisuje da li je marka sačuvana ili nešto izblijedile boje, bezuvjetno su mane koje klasificiraju marku u drugu ili treću kvalitetu. Savjetujemo da se skupljaju marke prve kvalitete jer samo takve imaju prednost, sigurnu potražnju i porast cijena. Kataloške cijene maraka su određene za potpuno ispravne marke, prosječne kvalitete. Za birane (prvoklasne) marke cijena je veća. Ispravnom markom smatra se ona marka koja nije ni malo zarezana (zacjepljena), kod koje niti jedan zubac nije otkinut, niti je papir (kako s lica, tako i s naličja) zaderan, odnosno zagreban. Kada zaderanu marku okrenemo prema svjetlu, tanka su mjesta prozirna. Ako je zupčanje ili sječenje marke loše obavljeno, tako da sa slike marke nedostaje jedan dio onda se takva marka ne smatra potpuno ispravnom i za nju se kaže da je decentrirana. Žigosana marka se smatra neispravnom ukoliko je žig suviše zamrljan ili je marka uprljana bojom od žiga. Pod markom prvoklasne kvalitete podrazumijeva se ona marka koja je i dobro centrirana tj. kod koje je bijeli rub oko slike jednak na sve četiri strane. Kod nezupčanih maraka što je rub širi - marka se smatra ljepšom. Boja marke treba biti potpuno "svježa". Kod neponištenih (nežigosanih) maraka guma (ljepilo na poleđini marke) mora biti potpuno ispravna. Što je guma čistija, marka je bolja. Poništena marka mora imati čist žig. Pojedini filatelisti u svoje zbirke stavljaju samo marke s netaknutom gumom. Marka s ostatkom ljepila ili ljepilom koje pokriva manji dio gumirane površine je potpuno ispravna marka. Naročito je neopravdano tražiti klasične marke s netaknutom gumom. Na filatelističkim su izložbama marke nerijetko zalijepljene na albumske listove iako se radi i o najvećim raritetima.

L

LINIJSKI DUBOKI TISAK - slika marke je urezana u metalu ili nagrizena kiselinom tako da boja ispuni udubljenja crteža i napisa. Onaj dio matrice koji nema ureza očisti se od boje i zatim se jakim pritiskom ploče na vlažan papir boja prenese iz ureza. Zbog oštrine urezanih linija boja na papiru ostaje ispupčena tako da se opipom osjeća kako je crtež hrapav.

LINIJSKO ZUPČANJE - zupci stoje u ravnoj crti u odnosu na prostor između dva reda maraka. Prvo se zupčaju marke u jednom pravcu, a potom u drugom. Kod ove vrste zupčanja često se pojavljuju decentrirane marke. Ovo zupčanje se prepoznaje po tome što kutevi maraka nisu niti pravilni niti jednaki, a često izgleda da neki od njih i nedostaje.

LISTOVI PRVOG DANA - poštanska izdanja različitih veličina s markom na prednjoj strani koja je poništena s žigom prvog dana. Na drugoj strani lista nalazi se detaljan tekst o temi koju opisuje poštanska marka. Listovi prvog dana se ovisno o tradiciji izdavanja tiskaju redovito ili povremeno u manjim nakladama.

M

MAKSIMUM KARTE (CM) - pri Međunarodnoj filatelističkoj organizaciji (FIPA) postoji komisija za maksimafiliju odnosno sakupljanje maksimum karti. Ova komisija je donijela Statut maksimafilije prema kojem je točno određeno što je maksimum karta. Prema tome maksimum karta je ilustrirana poštanska karta veličine 9 x 14 cm ili 10.5 x 15 cm. Ilustracija na karti se treba prostirati na barem 75% površine jedne strane karte. Ilustracija mora biti povezana s motivom marke koja se nalazi s druge strane karte, ali nikako ne smije biti ista ilustracija. Žig kojim je marka poništena mora biti čitak i može se rabiti žig prvog ili zadnjeg dana važnosti dotične marke. Ukoliko je maksimum karta u cijelosti poštansko izdanje (poštanska karta, marka i žig) onda se radi o ''poštanskim maksimum kartama''. Ukoliko je maksimum kartu tiskala neka druga organizacija radi se o ''filatelističkoj maksimum karti'' ili ako je izdavač pojedinac onda se radi o ''privatnim maksimum kartama''.

MAKULATURA - u promet se puštaju samo ispravne marke. Marke sa nedostacima u izradi (greške u tiskanju, zamrljane, dvostruko ili dijelimično zupčane, bez gume i slično) odbacuju se kao makulatura. Marke iz makulature se uništavaju, ali ponekad na nedozvoljen način dospjevaju i na filatelističko tržište.

MANCO-LISTA - je kataloški popis brojeva onih maraka koje sakupljaču nedostaju.

MARKE S PRIVJESCIMA - komadić papira spojen s poštanskom markom čiji motiv upotpunjava značaj poštanske marke naziva se privjesak. Pretežno se izdaju prigodne marke s privjescima iako postoje rijeđi primjeri izdavanja redovnih maraka s privjescima. Jedan od zanimljivih primjera izdavanja maraka s privjescima je Izrael. Ova zemlja od 1948. ima tradiciju izdavanja svih izdanja maraka u verziji s privjescima. Marke koje su izdavane sa i bez privjeska u pravilu imaju veću vrijednost u slučaju s privjeskom.

MINISTARSKI ALBUMI - album u kojem se nalazi komplet nekog izdanja naziva se ministarskim albumom. Često se u njima nalaze četverci nezupčanih maraka tiskanih na istom papiru, u istoj boji s istim motivima kao i zupčane marke i blokovi pušteni u promet. Marke iz ovih albuma se tiskaju u maloj nakladi i zato su puno vrijednije od sličnih izdanja za masovnu uporabu.

MJESNA POŠTA - postoje marke koje su bile izdane za jedan grad ili područje i imale su vrijednost frankiranja samo na tom području.

N

NEIZDANE - marke koje su bile pripremljene za izdanje, ali nekim slučajem od poštanske uprave nisu bile puštene u prodaju i promet.

NEZUPČANE - su marke čiji rubovi nisu probušeni, a za odvojiti ih od prodajnog arka treba rezati škarama. Prve stare marke bile su sve nezupčane odnosno rezane.

NOVOTISAK - se podrazumijeva za one marke koje su tiskane sa izvornim pločama i koje već davno nisu u prometu. Obično se razlikuju od izvornih u boji, papiru, zupčanju ili gumiranju.

NOVINSKE MARKE - nekad su se lijepile na pošiljke s novinama (povlaštena tarifa). Danas se više ne koriste.

O

OBIČAN PAPIR - marke se najčešće tiskaju na običnom papiru. To je papir za svakodnevnu upotrebu (knjige, časopisi i slično).

OBOJEN PAPIR - za tiskanje maraka upotrebljava se i obojeni papir. Obojenost može biti samo s jedne ili sa obe strane.

ODLJEPLJIVANJE MARAKA - najbolje se radi na način da se marke sa djelovima papira na koje su zalepljene umoče u mlaku vodu. Kada se marke odvoje od papira treba ih isprati u čistoj vodi i staviti među listove papira da se dobro osuše. Marke ne treba dugo držati u vodi naročito one koje su tiskane u bojama osetljivim na vodu (npr. ljubičasta). Marke izrađene na kredastom papiru ne treba potpuno potapati, već ih ostaviti na površini okrenute licem prema gore dok se papir dobro namoči i odvoji od marke. Ovo treba napravit zato jer bi se u protivnom slučaju isprao i sloj krede sa površini marke. Marka je dobro oprana ako na poleđini nema ostatak gume ili papira na kome je bila zaljepljena.

OFFSET - ovo je indirektni tisak. Slika marke se prenosi s cinčanog na gumeni valjak, a s njega na papir.

OKRENUTI PAR - (Tete-Beche) se nazivaju dvije marke zajedno, ali tiskane obratno jedna od druge. Takvi vodoravno okrenuti parovi su više cijenjeni nego oni okomiti.

OKVIRNO ZUPČANJE - zupci su postavljeni tako da se sve marke zupčaju u isti tren sa sve četiri strane. Razdvojene marke na ovaj način su iste kao i kod češljastog zupčanja.

OMOTNICE PRVOG IZDANJA (FDC) - First Day Cover ili kraće FDC je omotnica na kojoj se nalaze ilustracije ili crteži vezani uz poštansku marku koja je na toj omotnici te žig prvog dana izdanja te marke. Ukoliko se radi o izdavanju serije poštanskih maraka na jednoj omotnici se mogu nalaziti sve marke iz serije ili mogu biti raspoređene na dvije omotnice koje su slično ili jednako ilustrirane.