Program izdavanja prigodnih maraka Hrvatske pošte

 

 

A

ALBUMI - nekada se za čuvanje maraka koristila tzv. filatelistička bilježnica. U nju su se marke lijepe uz pomoć falca i to je osnovni razlog zašto je ovaj način pohrane nepraktičan. Falc je papirić koji je s jedne strane samoljepljiv, a s druge nije. Jedan rub samoljepljive strane lijepi se na marku, dok drugi na bilježnicu. Zbog toga marke nije jednostavno premještati i vaditi iz bilježnice, a pri skidanju falca s marke lako nastaju oštećenja na poleđini marke. Danas se za čuvanje poštanskih maraka koriste albumi različitih veličina i broja stranica. Klasični albumi za poštanske marke koji se najčešće koriste mogu imati različit broj listova te mogu biti različitih veličina. Listovi su izrađeni od kartonskog materijala koji je obično bijele ili crne boje. Na svakoj stranici se nalazi određeni broj redova za ulaganje maraka. Redovi su obično izrađeni od prozirnog ili pergamnog materijala. Između pojedinih listova u albumu nalaze se prelisti koji isto tako mogu biti od prozirnog ili pergamnog materijala. Ovakvi albumi mogu biti na različit način ukoričeni. Kao posebnu, ali i najinteresantniju vrstu albuma istakli bi ilustrirane albume. Oni na svojim stranicama imaju već u crno-bijeloj boji naslikanu marku i pripremljen džepić za prikazanu marku. Ovakvi listovi se mogu kupovati po godištima, kako je koja zemlja izdavala svoje marke. Ova vrsta pohrane maraka je najinteresantnija za filateliste koji skupljaju samo marke određene zemlje te na taj način stvaraju najbolji i najlijepši pregled vlastite zbirke.

ABC-DRŽAVE - pod tim nazivom podrazumjevamo skupinu južnoameričkih država kojima je bio cilj osloboditi Južnu Ameriku od raznih napada s mora. Kratica je sastavljena od država Argentine, Brazila i Čilea.

ABESINIJA - za domorodce pogrdan naziv za Etiopiju.

ABGENÜTZT - njem; ovu riječ u filateliji upotrebljavamo za istrošenost klišeja ili tiskarske ploče.

ABIME - fra; oštećen.

ABSTEMPELUNG - njem; žigosati marku poštanskim žigom.

ACHTECKIG - njem; osmerokut, npr. osmerokutna marka.

AEGAEISCHE INSELN, AEGEAN ISLANDS - Egejski otoci.

AEGYPTEN - Egipt.

AETHIOPIEN - Etiopija.

A.E.L.E. - kratica organizacije Association Européenne de Libre Echange - Europska organizacija slobodne trgovine.

AEROFILATELIJA - sakupljanje i proučavanje poštanskih maraka i svega ostaloga povezanoga s zračnom poštom.

AFFRANCHISSEMENT - fra; poštarina.

AFGANI (AFA) - novčana jedinica u Afganistanu i međunarodna kratica za nju.

AFGANISTAN - republika, islamska država u centralnoj Aziji s površinom od 647.500 km² i 18.8 miljuna stanovnika. Marke izdaju od 1870., izvan države su priznate nakon uključenja u UPU 1928. godine.

AFRIKA - drugi najveći kontinent koji mjeri od sjevera prema jugu cca 8.000 km, od istoka prema zapadu cca 7.500 km.

AGÜERA LA - španjolska kolonija u Africi za koju su bile izdane posebne marke između 1921. i 1923. godine.

ÄHNLICH - njem; sličan, jednak.

AIR ACCIDENT COVER - eng; izraz koji se koristi za pošiljku koja putuje na neko odredište i koja je doživjela oštećenje. Koriste se još nazivi "Crash Cover" i "Wreck Cover" - koji se koristi još za pošiljke oštećene u brodskom ili vlakovnom prijevozu.

AIR MAIL - eng; zračna pošta.

AITUTAKI - otok u Tihom oceanu pod novozelanskom upravom. Posebne marke je za otok izdavao Novi Zeland od 1902. - 1927. godine. Od 1932. su koristili tuđe marke da bi 1972. ponovo počeli koristiti svoje.

AJMAN - najmanji emirat Ujedinjenih arabskih emirata na jugozapadu Arabskog poluotoka. Marke su izdavane od 1964. - 1972. godine.

AKVAREL - sa vodenim bojama nacrtana slika. Na markama se ova tehnika koristi u offset tisku.

ALBANIJA - republika, koja se nalazi na srednjem dijelu zapadne obale balkanskog poluotkoka (28.700 km², 3.4 miljuna stanovnika). Marke izdaje od 1913. godine.

ALGERIE - Alžir.

ALLSEITIG - njem; na svim stranama, npr. na svim stranama zupčana.

ALŽIR - republika, država u sjevernoj Afici sa izlazom na Sredozemno more. Njena površina je 2.381.741 km² i ima 27.3 miljuna stanovnika. Do 1962. je bila pod Francuskom upravom, a kasnije je postala samostalna država. Od 1924. - 1926. imala je francuske marke s pretiskom "ALGERIE", a kasnije je koristila vlastite.

A.M.G. - pretisak na taljanskim markama koji se upotrebljavao pod savezničkom upravom na kraju Drugog svjetskoga rata. Kratica znači: "ALLIED MILITARY GOVERNMENT".

A.M.G./V.G. - pretisak na taljanskim markama koji se upotrebljavao pod savezničkom upravom na kraju Drugog svjetskoga rata. Kratice znače: "ALLIED MILITARY GOVERNMENT/VENEZIA GIULIA".

A.M.G./F.T.T. - pretisak na taljanskim markama koji se upotrebljavao pod savezničkom upravom na kraju Drugog svjetskoga rata. Kratice znače: "ALLIED MILITARY GOVERNMENT/FREE TERITORY TRIEST".

A.M.POST - natpis na markama Njemačke izdanih za vrijeme britanske i američke okupacije poslije Drugog svjetskog rata. Kratica znači: "ALLIED MILITARY POST".

ANALOGO, ANALOGUE - talj. fra; sličan, jednak.

ANGOLA - republika, država na jugoistoku Afrike, uz Atlasnki ocean. Njena površina je 1.246.700 km² i ima 10.7 miljuna stanovnika. Poštanske marke je počela izdavati već 1870. godine. Samoupravu je dobila 1964. godine.

ANHÄNGSEL - njem; privjesak.

ANTIOKIJA - pokrajna u južno američkoj republici Kolumbiji koja je izdavala svoje marke od 1868. - 1904. godine.

A.P.E. - kratica za Europski parlament. Kratica znači: "Assemblée Parlamentaire Européenne".

A. P. O. - kratica znači: "Army Post Office" - vojni poštanski ured.

ARDOISE - fra; svijetlo siva boja.

ARGENTINA - država u Južnoj Americi, druga po veličini, republika, površina 2.77 miljuna km², 34 miljuna stanovnika, novčana jedinica je peso. Marke izdaje od 1858. godine.

ARMOIRIES - fra; grb.

AVIONSKE MARKE - namijenjene su frankiranju avionskih pošiljki. Nekada je njihova upotreba bila zabranjena za pošiljke koje nisu avionske i obratno.

B

B.M. - kratica za francuski izraz "Boîte postale" ili engleski "Movable Box" što znači poštanski sandučić u koji se je do zadnjeg trenutka mogla ostaviti pošta prije nego što bi brod otplovio.

BAS, BASSO - fra, ita; dolje, s donje strane.

BAY OF CATTARO - Boka Kotarska.

BAYERN – Bavarska.

BELOW - eng; dolje, ispod.

BESETZT - njem; zauzet, okupiran.

BESETZTES GEBIET - njem; okupirano područje.

BESETZUNG - njem; okupacija.

BEWERTUNG - njem; ocjena, ocjenjivanje.

BILINGUE - fra, ita; dvojezičan.

BLOKOVI - jedna ili nekoliko poštanskih maraka koje čine seriju, tiskanih u obliku minijaturiziranih arčića radi kvalitetnijeg opisa teme koju predstavlja poštanska marka ili serija. Blokovi imaju prigodni karakter i tiskaju se povremeno. Postoje verzije zupčanih i nezupčanih blokova.

BOJA - kod nedoumica u vezi s bojom marke, ne govorimo o markama ili serijama gdje svaka marka ima jasno određenu boju. Kada se marke izrađuju u više tiskanja često pri izradi dobijamo čitav niz nijansi boja. To nastaje zbog toga što boja upotrijebljenja za slijedeće tiskanje nije identična prethodnoj. Ove razlike se gotovo uvijek javljaju kod maraka s velikom nakladom ili kod maraka koje se tiskaju u više navrata. Određivanje boja se najlakše obavlja uspoređivanjem. Pogreške boja i ostale pogreške tiska tražene su mnogo od sakupljača specijalista.

BOUCHE DE CATTARO - Boka Kotarska.

BRAZDASTI PAPIR - ovaj papir nije neka posebno izrađena vrsta već je nastao slučajno, kod starijih, nepreciznih načina izrade. Na drvenom valjku se postepeno naljepi tanki sloj žitke, lepljive mase, koja otvrdne. Ova se masa odstranjuje struganjem tzv. "šmirgl" papirom. Kada se to ne napravi dovoljno precizno, a naročito ako se struganje obavlja grubim "šmirgl" papirom na valjku ostaju prugasta udubljenja koja se utisnu u meku masu papira i obrazuju paralelna udubljenja, brazde. Kako se na valjku udubljenja brzo ispune žitkom masom, brazde postaju sve pliće dok papir ne postane potpuno gladak. Prema tome vidljivost brazda na markama nije uvijek jednaka. Brazde se najbolje primjećuju kada marku držimo na tamnoj podlozi prema jačoj svjetlosti tako da pada okomito na pravac brazdi.

BREIT - njem; širok.

BRIEF - njem; pismo, list.

BRIEFMARKE - njem; poštanske marke.

BUCHT VON CATTARO - Boka Kotarska.

BUSTA PRIMO GIORNO - First Day Cover, FDC.

BUTAN - Kraljevina Butan je mala azijska država između Indije i Tibeta. Njena površina je 47.000 km² i ima 675.000 stanovnika. Poštanske marke pod vlastitim imenom izdaje od 1954. godine.

C

CACHET - fra; pečat, žig, poštanski žig.

CAIMANES ILES - fra; Kajmanski otoci.

CAKLASTI PAPIR - mekan papir pune strukture koji gledan prema jačoj svjetlosti pokazuje svjetlucave točkice. Za razliku od poroznog papira kod ove vrste papira površina ostaje potpuno zatvorena.

CAMBODIA - Kambodža.

CAMEROONS, CAMEROUN - eng, fra; Kamerun.

CANADA - Kanada.

CANARIAS - špa; Kanarski otoci.

CAP JUBY - Cabo Juby.

CAPE OF GOOD HOPE - Rt Dobre Nade.

CARIGRAD - Constantinople.

CARNARO - ita; Kvarner.

CARTA - ita; papir.

CATALOGUE - fra, eng; katalog.

CATTARO - ita; Boka Kotorska.

CAYMAN ISLANDS - Kajmanski otoci.

CC - ova kratica se je pojavljivala pokraj krune u vodenom žigu nekih kolonijskih izdanja Velike Britanije. Kratica znači znači: Crown Colony.

C.E.F. - pretisk na markama njemačke kolonije Kamerun koji je 1915. okupirala Velika Britanije. Kratica znači: "Cameroons Expeditionary Force".

CENTENARIO - ita; stoljeće, stota obljetnica.

CHANEL ISLANDS - eng; Kanalski otoci.

CHARITY STAMPS - eng; marke izdane za dobrotvorne svrhe.

CHIFFRE - fra; broj.

CHINA PAPER - kineski papir, azijski papir.

CHINE - fra; Kina.

CINCO - špa, por; pet.

COLONIA - taljansko ime za njemački grad Köln.

CONGO BELGE - fra; natpis na markama za koloniju Belgijski Kongo.

CONGO FRANÇAIS - fra; natpis na markama francuskog konga između 1891. i 1907. godine.

COPPER RED - eng; bakreno crvena boja.

COPPIA - ita; par, dva jednaka djela.

CORFOU, CORFU - fra; Krf.

COSTA RICA - Kostarika.

CŌTE - fra; obala. Riječ koja se je često upotrebljavala sa imenima država.

COULEUR - fra; boja.

COUNTERFEIT - eng; falsifikat.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE - pretisak na posebnim službenim markama koje je Nizozemska izdala za Međunarodni sud u Haagu.

COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE - pretisak na posebnim službenim markama koje je Nizozemska izdala za Međunarodni sud u Haagu od 1934. do 1940. godine.

COURONNE - fra; kruna. Motiv koji je često korišten na vodenim žigovima.

COURRIER DE LA SOCIĒTĒ DES NATIONS - pretisak na markama koje je Švicarska izdala 1944. za potrebe Lige naroda. Do tada je pretisak glasio: "Société des Nations".

COURVOISIER - ime poznate švicarske tiskare poštanskih maraka koja je sa ponosom tiskala u heliogravuri. Njeni puni naziv je "Helio Courvoisier S. A. La Ghaux-de-Fonds". Najljepše jugoslavenske marke su tiskane u ovoj tiskari.

CRETA, CRETE - talj, eng, fra; Kreta.

CROATIA, CROATIE, CROAZIA - eng, fra, talj; Hrvatska.

CROWN - eng; kruna.

CRTASTO ZUBČANJE ILI PROBODI - bio je stariji način odvajanja maraka iz velikog prodajnog arka. Tako probadane marke nalazimo često kod starijih izdanja njemačkih država.

CUARANTA - špa; četrdeset.

CUATRO - špa; četiri.

CUBA - Kuba.

CUNDINAMARCA - ime provincije koja je izdavala poštanske marke između 1870. i 1904. godine.

CURRENCY - eng; novac.

CYLINDER - eng; valjak. Valjak rotacijskog smjera ili polurotacijskog smjera tiskarskog stroja na kojeme je namještena ploča za tiskanje maraka.

D

DAMAGED - eng; oštećen. U filateliji se ovaj izraz koristi za opis marke.

DANEMARK, DÄNEMARK - Danska.

DÄNISCH WEST INDIEN, DANISH WEST INDIES - Danski Antili.

DANMARK - originalno ime zapisano na svim poštanskim markama Danske.

DANSK VESTINDIEN - Danski Antili.

DANSKA - kraljevina na sjeveru Europe koja ima površinu bez Grenlada 43.092 km² i 5.2 milljuna stanovnika. Marke pod vlastitim imenom izdaje od 1851. godine.

DATE STAMPS - poštanski žig koji označava mjesto predaje ili primanje pošiljke i datum.

DATUM - kalendarska oznaka vremena koju možemo npr. vidjeti na poštanskom žigu.

DECOUPAGE - fra; priprema tiska.

DEBLJINA PAPIRA - postoji tanak, vrlo tanak, pelir, običan i debeo papir. Debljina papira na kojem se tiskaju marke vrlo je različita. Pelir papir nekada je potpuno različit, npr. Kraljevina Jugoslavija br. 97a, 98a i 108a. Kod drugih maraka je samo mala razlika u debljini koja često nije veća od 0.02 mm. Kod tih maraka moramo raditii usporedbe mjerenjem.

DEDEAGH - područje u Grčkoj koje je 1913. izdavalo poštanske marke.

DEFINITE, DEFINITIVO, DEFINITIF - eng, talj, fra; konačan, definiran.

DE LA RUE - ime poznate engleske tiskare koja je tiskala poštanske marke za brojne svijetske države.

DENMARK - eng; Danska.

DENTELURE, DENTELLATURA - fra, talj; zubčanje maraka.

DESIGN, DESSIN - eng, fra; izgled marke, ovaj izraz koristimo kada mislimo na sliku marke i natpise na marci.

DEUTSCHES REICH - ime za Njemačku između 1872. i 1945. godine.

DEUTSCHÖSTERREICH - ime za Austriju između 1918. i 1922. godine.

DICK - njem; debljina, u filateliji se koristi za opis debljine papira.

DIEGO-SUARES - mjesto na sjeveru Madagaskara. Bilo je u francuskom posjedu i poštanske marke je izdavalo između 1890. - 1894. godine. Danas se mjesto zove Antsiranana i ima 230.000 stanovnika.

DIENSTMARKE - njem; službene marke.

DIFFĒRENCE - fra; razlika.

DIFETTO - talj; greška, oštećenje.

DIRHAM - novčana jedinica u Maroku.

DIVIDE - eng; odvojiti, npr. marku od pisma.

D.L.O. - eng; kratica koja znači: Dead Letter Office ili nedostavljno pismo.

DOPLATNE MARKE - lijepe se u određenom vremenskom periodu pored redovnih franko maraka (npr. Tjedan Crvenog križa i slično). Njihov iznos ne ulazi u propisanu poštansku tarifu nego ide u dobrotvorne svrhe.

DOBROTVORNE MARKE - izdaju se sa doplatnim viškom koji nema poštansku frankaturnu vrijednost već ista ide preko pošte u korist udruženja ili ustanove radi kojih je marka ili serija izdana.

DOPPELZEILIG - njem; dvije vrste.

DOT - eng; točka.

DROIT - fra; ravno.

DROP LETTER - eng; izraz za pismo u lokalnom poštanskom prometu.

DRUCK - njem; tisak, tiskanje.

DRUCKFEHLER - njem; tiskarska greška.

DRUCKPROBE - njem; probni tisak.

DUBLETA - dvojna marka, marka koju smo već spremili u album, a istu takvu imamo za razmjenu.

DUMB CANCELLATION - eng; izraz se upotrebljava za poštanske žigove na kojima nema niti jednog podatka o mjestu i datumu predaje pošiljke. Nekada se je također koristio još i izraz: "Mute Cancellation".

DÜNKEL - njem; taman, tamna boja.

DUPLICATES - eng; dvojne marke.

E

ESEJI - esejima se nazivaju odtiskani nacrti maraka koji nisu usvojeni i odobreni za izdavanje.

F

FALC - nekada se čuvanje maraka koristila tzv. filatelistička bilježnica. U nju su se marke lijepe uz pomoć falca i to je osnovni razlog zašto je ovaj način pohrane nepraktičan. Falc je papirić koji je s jedne strane samoljepljiv, a s druge nije. Jedan rub samoljepljive strane lijepi se na marku, dok drugi na bilježnicu. Zbog toga marke nije jednostavno premještati i vaditi iz bilježnice, a pri skidanju falca s marke lako nastaju oštećenja na poleđini marke.

FALSIFIKATI - mogu biti na štetu sakupljača i pošte. U Drugom svjetskom ratu pojavio se još jedan poseban vid falsifikata kao ratno propagandno sredstvo. Radi zaštite od falsifikata vrši se ispitivanje ispravnosti maraka, pretiska i žigova. To rade određeni ispitivači - stručnjaci koji o tome izdaju tzv. ateste, potvrde o njihovoj ispravnosti. Kada su svi elementi na markama falsificirani (papir, boja, pretisak, zupčanje) radi se o potpunom falsifikatu. Ukoliko su falsificirani samo neki elementi, onda su to nepotpuni ili djelomični falsifikati lažni pretisak ili zupčanje, žigosanje i slično.

FILATEKTOR - je naprava za čitanje vodenih znakova sa maraka. Isto tako služi za provjeru krivotvorenih i dorađivanih maraka. Ovaj naziv filatektor nije originalan - ove uređaje možemo naći pod nazivima UV - ispitivački uređaji. Neki od tih uređaja mogu čitati vodoznakove i s onih maraka koje su na omotnicama.

FILATELIJA - (filos - prijatelj, atelia - oslobođeno plaćanja - jer se na frankirano pismo ne plaća nikakva druga pristojba) je naziv za ljubav prema poštanskim markama, njihovo sakupljanje i proučavanje, također sakupljanje omotnica, žigova i drugog poštanskog materijala.

FILATELISTIČKI PRIBOR - ovdje spadaju: pincete, povećala, albumi, zubomjeri i drugo.

FILATELISTIČKI ČASOPISI I BILTENI - ovi časopisi služe za informiranje filatelističke populacije o novim izdanjima, događajima i svemu onome što je aktualno u ovim krugovima. Bilteni sami po sebi su vrlo bliski časopisima, ali njihova osnovna karakteristika je to da nemaju pravilan redosljed izdavanja već se izdaju po potrebi (npr. izdaju ih pojedini klubovi, društva i drugi). U ovim časopisima i biltenima svaki filatelist može naći nešto korisno za sebe i smatra se izuzetno korisnim pratiti barem neka od ovih izdanja.

FILATELISTIČKE LAMPE - služe za utvrđivanje vodoznaka, otkrivanje krivotvorina i pogrešaka na markama.

FILATELISTIČKI PRIRUČNICI - u ovoj vrsti literatura mogu se naći kvalitetno obrađene teme od predfilatelije pa sve do današnje filatelije i općih pojmova u filateliji. Ono što se ističe kao velika mana na području Hrvatske je relativno mala dostupnost ove vrste literature.

G

GODIŠNJI KOMPLET MARAKA - mapa ili knjiga koja se izdaje na kraju kalendarske godine, a koja sadrži sva izdanja poštanskih maraka i blokova koju je pošta neke zemlje tijekom te godine izdala, naziva se godišnjim kompletom maraka. Većina zemalja izdaje ovakve komplete i na taj način nude orginalni filatelistički suvernir.

GREŠKE PRI TISKANJU - mogu nastati na više načina. Događa se, da se pojedine marke tiskaju u boji ili papiru neke druge vrijednosti. Postoje pretisci u bojama drugih vrijednosti ili se kod tiskanja dijelovi slike marke (okvir, sredina ili natpis) izrade obrnuto ili u bojama nekih drugih maraka.

GUMA - većinom filatelisti daju veliku važnost jednoj nerabljenoj marci da joj je guma otraga originalna tako, da se može ustanoviti, da marka nije kvarena i bila izložena pranju. Prisutnost originalne gume na marci sadržava prednost nerabljene marke.

GUMIRANJE - nežigosane marke na poleđini su gumirane iako neke zemlje izdaju marke i bez gume iz klimatskih ili drugih razloga. U početku je postojalo ručno, a sada se sve više upotrebljava strojno gumiranje. U posljednje vrijeme upotrebljava se i prethodno gumirani papir. Guma može biti različite kakvoće, izgleda i boje. Marke bez gume imaju manju, katkad i znatno manju vrijednost. Radi dobijanja na vrijednosti pojedinci rade naknadno lažno gumiranje.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction